Control de plagas en Ibiza, Formentera y Barcelona

Curs oficial de manteniment de piscines

CURS OFICIAL

És important que es pugui bonificar sempre i quan:

  • El treballador sigui per compte aliè i estigui d’alta o assimilada a l’alta (FD) durant el curs.
  • Tingui crèdit disponible.
  • Estigui al corrent de pagaments SS i AEAT.
  • Finalitzi correctament amb assistència mínima del 80% (excepte l’examen).
Curs oficial de manteniment de piscines 1