Control de plagas en Ibiza, Formentera y Barcelona

Curs oficial de renovació del títol de control i prevenció de la legionel·la

CURS OFICIAL

Important es pot bonificar sempre i quan:

  • El treballador sigui per compte aliè i estigui d’alta o assimilada a l’alta (FD) en el transcurs del curs.
  • Tinguin crèdit disponible.
  • Estiguin al corrent de pagaments SS i AEAT.
  • Finalitzi correctament amb assistència mínima del 80% (menys l’examen).
Curs oficial de renovació del títol de control i prevenció de la legionel·la 1