Serveis per a la salut ambiental

Política de privacidad

AVÍS LEGAL

El responsable d’aquesta pàgina web és: GRUP D’EMPRESES DAVID ANDREU MAS SL, societat inscrita en el Registre Mercantil de la província d’ILLES BALEARS, Tom: 142, Llibre: 142, Foli: 19, Secció: 8, Fulla *IB-6542 , Inscripció 1a , amb C.I.F.: B57185936 i domicili social en Crta. Sant Jose Km 1,1, 07817, Sant Jordi (ILLES BALEARS)

També pots contactar amb nosaltres a través del número de telèfon Núm. 971305582 o a través de la següent direcció d’e-mail: info@goldservice.es

Tota la informació relativa a privacitat, la tens en la nostra Política de Privacitat.

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE S’ESTABLEIX EN LA LLEI 34/2002, D’11 DE JULIOL,
DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

NOMENI/ DENOMINACIÓ SOCIAL: GRUP D’EMPRESES DAVID ANDREU MAS, S.L.
CIF / NIF: B-57.185.936
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL: Serveis DDD, Control de Plagues
DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL :Ctra. Sant Josep km 1,1 07817-Sant Jordi, Eivissa
TELÈFON: 971305582
FAX: 971306701
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@goldservice.es
ADREÇA WEB: www.goldservice.es
DADES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL / REGISTRE PÚBLIC
Inscrita en registre mercantil amb núm. T142F19H6542 (BALEARS), Tom: 142, Llibre: 142, Foli: 19, Secció: 8, Fulla: IB-6542, Inscripció: 1a

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE S’ESTABLEIX EN LA LLEI ORGÀNICA
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Els responsables del fitxer o del tractament són GRUP D’EMPRESES DAVID ANDREU MAS S.L., amb direcció a l’efecte de notificacions en Ctra. Sant Josep, km 1.1, 07817 – SANT JORDI (Balears (Illes)) i GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS DE BARCELONA  SL, Av. Meridiana, 363 1r – 1a, 08016, Barcelona (BARCELONA).

Principis de privacitat

GRUP D’EMPRESES DAVID ANDREU MAS SL i GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS DE BARCELONA  SL ens comprometem amb tu a treballar contínuament per a garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals, i per a oferir-te a cada moment la informació més completa i clara que puguem. T’animem a llegir detingudament aquesta secció abans de facilitar-nos les teves dades personals.

Si ets menor de catorze anys et preguem que no ens facilitis les teves dades sense consentiment dels teus pares.

En aquest apartat t’informem de com tractem les dades de les persones que tenen relació amb la nostra organització. Començant pels nostres principis:

– No sol·licitem informació personal, tret que sigui necessària per a prestar-te els serveis que ens requereixis.

– Mai compartim informació personal amb ningú, excepte per a complir la llei, o comptem amb la teva autorització expressa.

– Mai utilitzarem les teves dades personals per a finalitats diferents a les expressades en la present política de privacitat.

– Les teves dades sempre seran tractats amb un nivell de protecció adequat a la legislació en matèria de protecció de dades, i no els sotmetrem a decisions automatitzades.

La present política de privacitat l’hem redactat tenint en compte les exigències de l’actual legislació de protecció de dades:

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

– Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

– Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).

Aquesta política de privacitat està redactada amb data 25 de maig de 2018.

Amb motiu de la modificació de criteris de tractament, a fi de facilitar la seva comprensió o d’adaptar-la a la legalitat vigent, és possible que modifiquem la present política de privacitat. Actualitzarem la data d’aquesta, perquè puguis comprovar la seva vigència.

Tractaments que realitzem

TRACTAMENT DE CONTACTES

Finalitat: Atendre les teves sol·licituds, peticions o consultes rebudes des de la web, mitjançant correu electrònic o telefònic. Donar resposta a la teva sollicitud i fer un seguiment posterior.

Legitimació: Consentiment del intereresado.

Destinataris: No se cediran dades a tercers.

Període de conservació: Conservarem les teves dades durant durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual s’ha recaptat i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

TRACTAMENT DE CLIENTS

Finalitat: Gestionar les relacions amb els clients, facturació i cobrament. Enviament d’ofertes de productes/ serveis similars o complementaris dels quals ens hagis comprat.

Legitimació: Relació contractual i interès legítim.

Destinataris: Les teves dades seran comunicades a les Administracions públiques competents en els casos previstos en la legislació vigent, i amb els fins que aquesta legislació estableixi. Només els comunicarem a aquells tercers si resulten imprescindibles per a la prestació del servei.

Període de conservació: Conservarem les teves dades per un temps indefinit una vegada finalitzi el termini obligatori per llei, o fins que sol·licitis la cancel·lació d’aquests.

TRACTAMENT DE MÀRQUETING

Finalitat: Proporcionar-te informació de productes i serveis que considerem que puguin ser del teu interès. En cada comunicació comercial tindràs l’oportunitat d’oposar-te a aquest tractament donant-te de baixa.

Legitimació: Consentiment del *intereresado.

Destinataris: No se cediran dades a tercers.

Període de conservació: Conservarem les teves dades durant un període indefinit. Els cancel·larem si ho sol·licites, o si després d’un cert nombre de correus electrònics, no realitzes cap acció.

TRACTAMENT DE RH

Finalitat: Valorar el curriculum vitae que ens facilitis per a considerar-te en els processos de selecció de personal que puguem realitzar.

Legitimació: Consentiment del intereresado.

Destinataris: No se cediran dades a tercers.

Període de conservació: Conservarem les teves dades durant un termini no superior a 5 anys.

ELS TEUS DRETS

Tens dret a sol·licitar-nos una còpia de les teves dades personals, a rectificar les dades inexactes o completar-los si estiguessin incomplets, o en el seu cas suprimir-los, quan ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

També tens dret a limitar el tractament de les teves dades personals i a obtenir les teves dades personals en un format estructurat i llegible.

Pots oposar-te al tractament de les teves dades personals en algunes circumstàncies (en particular, quan no hàgim de processar-los per a complir amb un requisit contractual o un altre requisit legal, o quan l’objecte del tractament sigui el màrqueting directe).

Quan ens hagis atorgat el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment. En aquest moment deixarem de tractar les teves dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret. Si decideixes retirar el teu consentiment, això no afectarà cap tractament que hagi tingut lloc mentre el teu consentiment estava vigent.

Aquests drets podran veure’s limitats; per exemple si per a complir la teva sol·licitud haguéssim de revelar dades sobre una altra persona, o si ens sol·licites que eliminem alguns registres que estem obligats a mantenir per una obligació legal o per un interès legítim, com pugui ser l’exercici de defensa davant reclamacions. O fins i tot en aquells casos on ha de prevaler el dret a la llibertat d’expressió i informació.

Pots contactar amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en l’apartat Responsable del Tractament d’aquesta política de privacitat, aportant una còpia d’un document que acrediti la teva identitat (normalment el DNI).

Un altre dels teus drets és el de no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics o t’afecti.

Enfront de qualsevol vulneració dels teus drets, com, per exemple, que no hàgim atès la teva sol·licitud, tens dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades. Aquesta pot ser la del teu país (si vius fora d’Espanya) o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (si vius a Espanya).

Informació addicional

Tractament de les teves dades fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Per als tractaments indicats podem utilitzar servei dels següents proveïdors aliens a l’Espai Econòmic Europeu, però acollits a l’acord de *Privacy *Shield, aprovat per les autoritats de protecció de dades de la Unió Europea.

GOOGLE: Serveis en el núvol i correu electrònic. Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai

MICROSOFT: Serveis en el núvol, comunicació via Skype i correu electrònic. Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000kznaaak

AMAZON: Serveis en el núvol. Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000towqaa4

DROPBOX: Emmagatzematge en el núvol, sincronització i compartició d’arxius. Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000gnclaa0

MAILCHIMP: Gestió d’enviaments de correus electrònics. Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000to6haag

WHATSAPP: Servei de missatgeria instantània i enviament d’arxius. Més informació: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000tsnwaag

Enllaços a llocs web de tercers.

El nostre lloc web pot, en algunes ocasions, contenir enllaços cap a altres llocs web. És la teva responsabilitat assegurar-te de llegir la política de protecció de dades i les condicions legals que s’apliquin a cada lloc.

Dades de tercers.

Si ens facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament segons el que s’estableix en l’article 14 del RGPD.

La present constitueix una traducció dels termes i condicions legals. En situacions de discrepància o ambigüitat interpretativa, prevaldran les estipulacions redactades en l’idioma d’origen.